Spårvagnsstäderna

Spårvägsplaner i Lund

Lund är den stad i Sverige som ligger längst fram i arbetet med att bygga en helt ny modern spårväg. I februari 2017 togs första spadtaget för spårvägen och under 2017 påbörjas bygget på ett flertal platser längs sträckningen.Investeringskostnaden för infrastrukturen är delas mellan Lunds kommun och staten. Vagnar och depån bekostas av Region Skåne/Skånetrafiken. Den statliga finansieringsdelen består dels av medel genom Stadsmiljöavtalen samt genom Sverigeförhandlingen.

I planeringen av linjen Lund C-ESS ingår även att ta höjd för en andra etapp mot Dalby sydost om staden. Planering av denna linje är dock beroende av utbyggnaden av Simrishamnsbanan. Lund, tillsammans med Malmö, Helsingborg och Region Skåne, samverkar inom ramen för Spårvagnar i Skåne.

Trafikstart beräknas till hösten 2019, och upphandling av depå och vagnar pågår för fullt under 2017.

Mer information om spårvägsprojektet finns att läsa på:
www.spårväglund.se

Översta bilden: Visionsbild för den planerade spårvägen i Lund, LTH-parken. Lunds kommun och Metro Arkitekter.