Spårvagnsstäderna

Spårvägsplaner i Malmö

Malmö har nu en färdig förstudie och planprogram för ett spårvägsnät som omfattar två linjer. I studien rekommenderas linjedragningar och depålägen analyseras. Inom projektet ingår även samverkan inom Spårvagnar i Skåne

Mer information finns att läsa på Malmö Stads webbplats


Visionsbild: Metro arkitekter. Vagnsdesign: IDesign.
Karta: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad