Spårvagnsstäderna

Spårvägsplaner i Norrköping

Spårvägsplaner i Norrköping diskuteras främst inom arbetet med en ny trafikstrategi som ingår i det övergripande dokumentet ”Riktlinjer för trafik”:

www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal-regler/program/riktlinjer_trafik.pdf

Även översiktsplanen ska uppdateras och då kommer även nya spårvägssträckor med. Mest akut för tillfället är att få byggt ”snabblänken” mellan Söder Tull och Ljura. Den kommer att korta restiden till Hageby och därmed göra spårvägen än mer attraktiv. Förlängningen till Södra Butängen hänger ihop med bygget av Ostlänken och en ny station i Norrköping. Utbyggnaden mot Vrinnevi, som har två möjliga sträckningar, syftar till att knyta sjukhuset till spårvägsnätet.

Översta bilden: Tät blandstad i framtidens Norrköping med nya resecentrum i fonden. Illustration: Erik Telldén, Norrköpings kommun.