Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas studieresa - Manchester, Birmingham och Nottingham 2-4 maj 2018

Välkommen att följa med på Spårvagnsstädernas studieresa till Storbritannien och besök tre spårvagnsstäder med mycket skiftande karaktär. Resan är speciellt framtagen och öppen för medlemmar och associerade medlemmar i Spårvagnsstäderna. Resan leds av Bernd Reuss från Light rail day och Hans Cruse från Spårvagnsstäderna. I mindre grupp kommer vi att få besöka tre moderna spårvägssystem i lika många städer med olika karaktär och egenskaper.

Om programmet

Målen för resan har valts ut med svenska förutsättningar i åtanke, samtidigt som vi vill visa på mångfalden och utmaningarna i olika sorters spårvagnssystem. Bland annat kommer vi få veta mer om kontaktledningslösa lösningar, regionala lösningar med tram/train, hur järnvägssystem konverterats till stadsspårväg.
Programmet riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, tjänsteperson eller på annat sätt aktiv in spårvägssektorn.

Ankomst till Storbritannien sker den 2 maj i egen regi där vi möts vid Manchesters flygplats. Hemresa kommer att ske den 4 maj på kvällen från Gatwicks flygplats i London. Varje resenär är ansvarig för att boka sin egen resa från Sverige efter önskemål, men i slutet av detta prospekt finns förslag på lämpliga tider.

Onsdagen den 2 maj

Sverige – Manchester

Resan går från olika ställen i Sverige och Danmark till Manchester där vi sammanstrålar på stadens flygplats på förmiddagen. Dagen inleds direkt med en spårvagnstur från flygplatsen in till stadens centrum där vi möts upp av lokala representanter för en presentation av spårvägssystemet i Manchester och enklare lunch på engelskt manér.

Manchester ligger i ett av Englands mest tätbefolkade område och har en folkmängd på cirka 500 000 invånare inom stadsgränsen, och ytterligare dryga två miljoner i storstadsområdet. Det är en gammal stad som kan spåras hela vägen tillbaka till romartiden och har varit en betydelsefull stad sedan dess. Under den industriella revolutionen så växte staden och blev ett stort tillverkningscentrum för framförallt textilier. Efter att andra världskriget förstörde hela stadens centrum så återkom aldrig den kommersiella aktiviteten helt och delar av staden började förfalla. Detta förfall började man åtgärda i slutet av 80-talet genom att exempelvis bygga konserthus, nya bostadsområdet och anlägga en spårväg i staden – vilket gjorde den till Storbritanniens första stad med ett nytt modernt spårvägssystem.

Systemet är unikt på det sätt att det började som en modernisering av gamla järnvägar vilket gjorde att systemet med höga plattformar bibehölls. När systemet sedan byggdes ut fortsatte man helt enkelt bygga höga plattformar och köpa vagnar med höga golv med plant insteg. Genom att återanvända gammal infrastruktur kunde man relativt snabbt integrera både de gamla delarna och de nya med varandra. De helt plana golven i vagnarna gav också större flexibilitet vad gäller tillgänglighet och kapacitet.

Systemet är inne i en intensiv expansionsfas och nyligen avslutades ytterligare en spårlänk inne i centrala Manchester som ökar kapaciteten och antalet spårvägslinjer genom stadskärnan.

I Manchester kommer vi dessutom ägna särskild uppmärksamhet till hur Metrolink påverkar stadsutvecklingen och vi kommer även lära oss mer om hur spårvägen används vid stora arrangemang för att effektivt hjälpa människor att komma hem efter exempelvis fotbollsmatcher.
Efter studiebesöket i Manchester kommer vi att ta tåget till Birmingham där vi kommer att bo över natten.


Den nya förbindelsen genom centrum tillåter fler spårvägslinjer att trafikera de centralaste delarna. Bild Hans Cruse

Torsdagen den 3 maj

Birmingham och färd till Nottingham

Birmingham är Storbritanniens näst största stad och är värd att besökas av många olika anledningar utöver spårvägen. Efter att ha varit en stad som förlitade sig mycket på tillverkning för att hålla ekonomin igång, så har staden nu mer förlitat sig på service högre utbildning. Staden har även blivit scen för gräsrotsrörelser inom teater, musik, konst och matlagning under senare år. Denna positiva utveckling av staden har lett till trafikproblem och gjort att man velat bygga ut kollektivtrafiken med kapacitetsstarka trafikslag.

Därför skapades Midland metro, som är en sorts hybridspårväg som delvis trafikerar gamla järnvägsspår mellan Birmingham och den närliggande staden Wolverhampton.

Systemet byggdes med stora brister på 1980-talet som man fortfarande försöker åtgärda idag. Exempelvis drogs inte linjerna förbi de stora bytespunkterna inne i varken Wolverhampton eller Birmingham, och man missade även de flesta besöksmål och arbetsplatser längs med sträckningen. Detta är brister som man försöker komma tillrätta med genom bland annat förlängningar i båda ändarna av spårvägen.

I Birmingham kommer vi att få lära oss mer om den kontaktledningslösa spårvägen som byggs ut, och hur den förväntas fungera. Vi tittar även hur det går när Birmingham tagit tillbaka spårvägstrafiken i egen regi tillfälligt för att genomföra förbättringar innan den igen läggs ut på upphandling igen. Vi kommer även lära oss mer om det som kallas för ”alliance contracting” som är en sorts kollaboration mellan det offentliga och det privata för att bygga spårväg kostnadseffektivt.
På eftermiddagen tar vi sedan tåget vidare till Nottingham för att där äta middag och övernatta.


Spårvägen i Birmingham genomgår en expansion. Bild Hans Cruse

Fredagen den 4:e maj

Nottingham och färd till Gatwick

Nottinghams största kändis – Robin Hood – har satt sitt avtryck även på den lokala kollektivtrafiken där betalsystemet döpts efter honom.

Men Nottingham är inte bara Robin Hood, utan är den minsta staden vi besöker på resan med dryga 300 000 invånare och dryga 1,5 miljon i storstadsområdet. Staden är gammal men med sina universitet med 70 000 studenter sätts en ungdomlig prägel på staden. Turism och handel är en stor och viktig inkomst för staden, men har också medfört trafikproblem i form av trängsel.

Staden har redan en relativt stor kollektivtrafikandel och Storbritanniens största bussnät vars kapacitet inte bara är otillräcklig, utan också bidrar till trängseln i stadskärnan. Detta gjorde att staden 2004 färdigställde den spårväg som nu finns i staden. Ett flertal expansioner har det blivit sen dess och spårvägen knyter ihop stadens förorter med de mer centrala delarna på bra sätt. Spårvägen finansierades genom offentlig-privat samverkan och spårvägen har blivit mycket framgångsrik.

Staden är dock gammal och kuperad, med många trånga gator där spårvagnen ändå skulle komma att dras fram. Vi kommer titta lite närmare på hur man löste det.

Vistelsen i Nottingham avlutas med lunch, innan färden går med tåg till London Gatwick. Möjlighet finns för den som vill att lämna turen vid tågbyte i London för egna aktiviteter i staden.


Spårvagnen slingrar sig genom Nottingham centrum. Bild Hans Cruse

Praktisk information

Detta ingår i resan
- Måltider från lunch dag 1 till lunch dag 3 (ej alkoholhaltiga drycker)
- Alla resor och transporter som gruppen gör gemensamt under resan.
- Professionell guidning av Bernd Reuss från Light rail day. Observera att guidning sker på engelska, frågor kan ställas på svenska (och översätts av Hans Cruse som assisterar).
- Samtliga studiebesök och föreläsningar
- Övernattning på mellanklasshotell i Birmingham och Nottingham
- Observera att resan till och från besöket EJ ingår utan bokas och betalas av deltagarna själva.

Avresetider
Till Manchester rekommenderas följande flyg (bokas och betalas av deltagaren själv):
- SAS SK2547 Stockholm - Manchester 07:35 - 09:05
- SAS SK539 Köpenhamn – Manchester 08:30 – 09:35
- SAS SK1439/SK539 Göteborg – Köpenhamn – Manchester 06:20 – 09:35

För retur till Sverige tidigt på fredagen finns följande alternativ (bokas och betalas av deltagaren själv):
- Norwegian D8 2858 London Gatwick – Stockholm 19:55 – 23.15
- Norwegian D8 2914 London Gatwick – Köpenhamn 20:45 – 23.35
- Norwegian DY 4442 London Gatwick - Göteborg 19:35 – 22.25

Dessa flyg är de vars tider vi kommer anpassa resan till. Önskar du boka ett annat flyg är du själv ansvarig för att boka och bekosta anslutning till dessa.

Priser
Föreningen strävar efter att hålla priserna så låga som möjligt men resor med egen guide har höga initiala kostnader - därför blir priserna högre med få deltagare på resan. På priserna nedan tillkommer ingen moms eftersom föreningen inte är momspliktig. Sista anmälningsdag är den 31 mars och resan måste vara betald innan avresa om ej annat avtalats. Anmälan är bindande, men du kan ersätta dig själv med annan person. Priserna varierar beroende på hur många som anmäler sig till resan. Kansliet kommer informera om anmälningsläget kontinuerligt. Observera att antalet platser är begränsat. Priserna baseras på växlingskursen med Euro och brittiskt pund 2017-12-28 och kan komma att justeras till faktureringstillfället. Minsta storlek för att resan ska arrangeras är 7 personer, maximal storlek på gruppen är 15 personer.

7-10 deltagare 20 900 kr/pers
10-14 deltagare 13 900 kr/pers
15 deltagare 11 900 kr/pers

Bokning och frågor
Bokning och frågor kan skickas till Spårvagnsstädernas kansli, kanslichef Hans Cruse hans.cruse@sparvagnsstaderna.se. Sista anmälningsdag är 31 mars.