Spårvagnsstäderna

Tidigare evenemang

 • 21 okt 2014, 10:00 - 22 okt 2014, 16:00
  Linköpings universitet, Campus Norrköping
  Chalmers, Göteborgs universitet, CTS/KTH, Linköpings universitet, SAMOT/Karlstads universitet, Lunds universitet och VTI
 • 15 okt 2014, 08:15 - 16 okt 2014, 16:20
  Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
  Samhällsbyggarna, branschövergripande ideell nätverksorganisation
 • Et hovedemne på konferencen er ”Mobilitet og urbanisering”. Alle udviklingsplaner, som rækker flere år frem, må tage hensyn til den markante befolkningsvandring fra land til by, som præger disse år. Vi behandler emnet under tre overskrifter: Udfordringer i storbyer, udfordringer i købstæder/stationsbyer samt udfordringer i landområder.
  6 okt 2014, 09:00 - 7 okt 2014, 17:00
  Comwell Storebælt Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør, Danmark
  TØF - Transportøkonomisk Forening
 • 23 sep 2014, 11:00 - 24 sep 2014, 13:30
  Lund-Malmö area
  K2
 • 1 jul 2014, 16:00 - 17:10
  Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby
  Spårvagnsstäderna
 • 11 jun 2014, 07:00 - 13 jun 2014, 16:00
  Oslo
  Ruter As mfl
 • 21 maj 2014, 12:00 - 22 maj 2014, 12:30
  Göteborg
  Lindholmen Science Park mfl
 • 15 maj 2014, 09:00 - 16 maj 2014, 12:00
  Venue81, Drottninggatan 81, Stockholm
  Svensk Kollektivtrafik
 • 10 apr 2014, 09:30 - 17:00
  Berlingskes konferencelokaler, Pilestræde 34. Köpenhamn
  Berlingske Media
 • Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner. Under två dagar samlas politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis i Lund för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet.
  27 mar 2014, 10:00 - 28 mar 2014, 15:00
  Grand Hotel, Bantorget 1, Lund
  Spårvagnsstäderna
 • Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På konferensen möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI och hålls i Linköping varje år i januari. När konferensen hölls i januari 2013 samlade den 1 600 deltagare, varav 500 föreläsare.
  8 jan 2014, 09:00 - 9 jan 2014, 15:30
  Linköpings Konsert & Kongress
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 • Hur samverkar, planerar och bygger vi för attraktiva städer? Har vi nya förutsättningar för de processerna och vilken är spårvägens roll? Vilka forskningsbehov finns inom spårvägsområdet och hur kan utbyggnader finansieras? Det är frågeställningar som diskuteras under Spårvagnsstädernas Höstkonferens. Under två dagar samlas politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis i Linköping för ett intensivt idéutbyte.
  14 nov 2013, 10:00 - 15 nov 2013, 15:00
  Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, Linköping
  Spårvagnsstäderna
 • Konferensen Light Rail Day är en konferens om spårväg (lättbanor).
  4 nov 2013, 12:40 - 5 nov 2013, 17:00
  Centre for Ledelse, Köpenhamn
  GoodTranslations.dk ApS
 • Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i sitt slag i Norden. Mässan vänder sig till företag, organisationer och personer med ett professionellt intresse för järnvägen, direkt eller indirekt.
  8 okt 2013, 08:00 - 10 okt 2013, 16:00
  Elmia-mässan, Jönköping
  Elmia
 • 19 sep 2013, 12:00 - 20 sep 2013, 12:00
  Uppsala Konsert & Kongress
  Svensk kollektivtrafik
 • Sveriges ekonomiska tillväxt sker huvudsakligen i de största städerna. Ekonomin och bostadsbyggandet är helt beroende av välfungerande kommunikationer. I takt med att de stora städerna växer behövs långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken. Etablering av moderna spårvägar kan i kombination med andra kollektivtrafiksatsningar bidra till att lösa trafikens kapacitetsbehov och utveckla våra städer på ett attraktivt och hållbart sätt. Tjänar staten på att bidra till bra kollektivtrafik i växande städer?
  2 jul 2013, 16:00 - 18:00
  Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby
  Spårvagnsstäderna. Medarrangör: Swedtrain
 • 18 jun 2013, 10:00 - 15:00
  Stockholm. Lokal meddelas senare
  Svensk kollektivtrafik och K2
 • "En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, att bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är nyckeln till framgång"
  30 maj 2013, 11:00 - 31 maj 2013, 14:00
  Visby, Wisby Strand Congress
  Svenska Stadskärnor
 • Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik bjuder in till en workshop kring kollektivtrafikens infrastruktur.
  22 maj 2013, 09:00 - 15:30
  Elite Palace Hotel, Stockholm
  Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting
 • Årets tema är Kollektivtrafiken som tillväxtmotor
  14 maj 2013, 08:15 - 15 maj 2013, 16:30
  Stockholm City Conference Center, Stockholm
  Tidningen TRAFIKFORUM och deras projektteam
 • Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013. Spårvägens roll i den moderna staden är temat för årets konferens.
  7 mar 2013, 10:00 - 8 mar 2013, 15:00
  Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
  Spårvagnsstäderna
 • Spårvagnsstäderna arrangerar en seminariepunkt på Persontrafikmässan.
  29 nov 2012, 09:00 - 09:30
  Göteborg, Svenska Mässan
  Svensk Kollektivtrafik m.fl.
 • 12 nov 2012, 16:00 - 13 nov 2012, 16:00
  Stockholm, Hotel Marina Towers
  Light Rail Day
 • Invitation for workshop.
  10 okt 2012, 09:45 - 17:00
  Aarhus Docklands, Denmark
  VTI m.fl.
 • Kostnadsbilden för spårvägar har fått stor uppmärksamhet. Oftast koncentreras debatten till själva investeringskostnaderna, medan driftskostnader lämnas därhän. Är projekten kostnadseffektiva om man ser till hela livstiden? Är kostnader i olika projekt – och i olika länder – jämförbara? Kan investeringskostnader minskas? Hur påverkar exempelvis organisationen av spårvägsprojekt effektiviteten i projekten – och hur ska man göra för att garanterat misslyckas? Kan ett spårvägsprojekt generera vinster som inte fångas in i konventionella kalkylmetoder? Under två dagar reder vi ut frågeställningarna.
  25 sep 2012, 10:00 - 26 sep 2012, 14:45
  Elite Grand Hotel Norrköping, Tyska Torget 2 (nära Centralstationen)
  Spårvagnsstäderna