Spårvagnsstäderna

Tidigare evenemang

 • Nordic Rail är den enda renodlade järnvägsmässan i sitt slag i Norden. Mässan vänder sig till företag, organisationer och personer med ett professionellt intresse för järnvägen, direkt eller indirekt.
  8 okt 2013, 08:00 - 10 okt 2013, 16:00
  Elmia-mässan, Jönköping
  Elmia
 • 19 sep 2013, 12:00 - 20 sep 2013, 12:00
  Uppsala Konsert & Kongress
  Svensk kollektivtrafik
 • Sveriges ekonomiska tillväxt sker huvudsakligen i de största städerna. Ekonomin och bostadsbyggandet är helt beroende av välfungerande kommunikationer. I takt med att de stora städerna växer behövs långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken. Etablering av moderna spårvägar kan i kombination med andra kollektivtrafiksatsningar bidra till att lösa trafikens kapacitetsbehov och utveckla våra städer på ett attraktivt och hållbart sätt. Tjänar staten på att bidra till bra kollektivtrafik i växande städer?
  2 jul 2013, 16:00 - 18:00
  Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby
  Spårvagnsstäderna. Medarrangör: Swedtrain
 • 18 jun 2013, 10:00 - 15:00
  Stockholm. Lokal meddelas senare
  Svensk kollektivtrafik och K2
 • "En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, att bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är nyckeln till framgång"
  30 maj 2013, 11:00 - 31 maj 2013, 14:00
  Visby, Wisby Strand Congress
  Svenska Stadskärnor
 • Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik bjuder in till en workshop kring kollektivtrafikens infrastruktur.
  22 maj 2013, 09:00 - 15:30
  Elite Palace Hotel, Stockholm
  Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting
 • Årets tema är Kollektivtrafiken som tillväxtmotor
  14 maj 2013, 08:15 - 15 maj 2013, 16:30
  Stockholm City Conference Center, Stockholm
  Tidningen TRAFIKFORUM och deras projektteam
 • Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013. Spårvägens roll i den moderna staden är temat för årets konferens.
  7 mar 2013, 10:00 - 8 mar 2013, 15:00
  Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
  Spårvagnsstäderna
 • Spårvagnsstäderna arrangerar en seminariepunkt på Persontrafikmässan.
  29 nov 2012, 09:00 - 09:30
  Göteborg, Svenska Mässan
  Svensk Kollektivtrafik m.fl.
 • 12 nov 2012, 16:00 - 13 nov 2012, 16:00
  Stockholm, Hotel Marina Towers
  Light Rail Day
 • Invitation for workshop.
  10 okt 2012, 09:45 - 17:00
  Aarhus Docklands, Denmark
  VTI m.fl.
 • Kostnadsbilden för spårvägar har fått stor uppmärksamhet. Oftast koncentreras debatten till själva investeringskostnaderna, medan driftskostnader lämnas därhän. Är projekten kostnadseffektiva om man ser till hela livstiden? Är kostnader i olika projekt – och i olika länder – jämförbara? Kan investeringskostnader minskas? Hur påverkar exempelvis organisationen av spårvägsprojekt effektiviteten i projekten – och hur ska man göra för att garanterat misslyckas? Kan ett spårvägsprojekt generera vinster som inte fångas in i konventionella kalkylmetoder? Under två dagar reder vi ut frågeställningarna.
  25 sep 2012, 10:00 - 26 sep 2012, 14:45
  Elite Grand Hotel Norrköping, Tyska Torget 2 (nära Centralstationen)
  Spårvagnsstäderna
 • Studieresa till Tyskland
  4 sep 2012, 10:00 - 7 sep 2012, 00:00
  Bernd Reuß
 • Under årets Politikervecka i Almedalen arrangerar Spårvagnsstäderna och Spårvagnar i Skåne seminariet "Spårvagnar utvecklar staden".
  3 jul 2012, 16:00 - 17:10
  Almedalens Hotell, Strandvägen 8 (ingång från Almedalsparken)
  Spårvagnsstäderna & Spårvagnar i Skåne
 • I år lägger konferensen stort fokus på spårvägar, eftersom så stora satsningar på utbyggnader av spårvägar planeras i Danmark.
  9 maj 2012, 09:00 - 18:00
  Tivoli Congress Center, Köpenhamn
  BaneBranchen
 • Spårvagnen utvecklar staden
  8 mar 2012, 12:00 - 9 mar 2012, 13:00
  Hotel Savoy, Malmö
  Spårvagnsstäderna
 • 11 jan 2012, 09:00 - 12 jan 2012, 15:30
  Linköpings Konsert & Kongress
  VTI
 • 7 nov 2011, 16:00 - 8 nov 2011, 17:00
  Köpenhamn, Danmark
  Bernd Reuß
 • Nordens största mässa och konferens om spårburen trafik innehåller bl.a. en halv dag på temat "Spårvägar i Norden, utblickar och insikter".
  4 okt 2011, 09:00 - 6 okt 2011, 13:00
  Jönköping
  Elmia
 • Sveriges största städer växer snabbt. Städerna erbjuder arbetstillfällen, studiemöjligheter och spännande mötesplatser med kultur och mångfald. Detta erbjuder fantastiska möjligheter men kräver fungerande transporter. Rätt satsningar kan bidra till attraktiva städer istället för miljöförstöring.
  4 jul 2011, 16:00 - 17:00
  Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan / Strandv.
  Spårvagnsstäderna, Swedtrain
 • En enad politikerkår vill ha spårvagnar i Lund. Forskare vid universitetet menar att elbussar är en bättre lösning. Vem vet bäst? Går forskarna sina egna ärenden? Har politikerna verkligen koll på läget?
  15 jun 2011, 20:30 - 21:15
  Universitetsaulan, Universitetshuset, Paradisgatan 2, Lund
  Lunds Universitet
 • Spårvagnsstäderna hälsar välkomna till årsstämma med påföljande finansieringsseminarium.
  16 mar 2011, 10:00 - 16:00
  Palace, Södra Hamngatan 2 (Brunnsparken), Göteborg
  Spårvagnsstäderna
 • Professor Boudewijn Bach från Delft universitet i Nederländerna gästar Uppsala och ger oss ett aktuellt exempel på spårvägsutveckling i Europa.
  24 feb 2011, 18:00 - 21:00
  Cemus, Villavägen 16, Uppsala
  Naturskyddsföreningen i Uppsala