Hoppa till huvudinnehåll

Spårvagnsstädernas verksamhet

Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna vill främja spårvägsbyggen genom att underlätta finansieringen av spårväg, förenkla regelverket för utbyggnader, öka kunskapen om spårvägar och förbättra samordningen av spårvägsprojekt.

Utbyggnaden av spårvägar utmanas av komplicerade planeringsprocesser och ett behov av förbättrad organisation, finansiering och regelverk. Erfarenheten visar att utmaningarna bäst möts genom organiserat samarbete. Därför arbetar Spårvagnsstäderna med att:

  • främja kunskapsutbyte mellan aktörer som har intresse av spårvägsfrågor.
  • sprida erfarenheter om spårvägarnas förmåga att skapa attraktiva städer, stärka ekonomin, förbättra miljön och främja social utveckling.
  • bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter om hur man utformar kostnadseffektiva spårvägsprojekt.
  • verka för ökad forskning om spårvägar.
  • bidra med underlag till politiska beslut som rör spårvägar.
  • underlätta spårvägsutbyggnader genom förenklade planeringsprocesser och förbättrad organisation, finansiering och regelverk.