Hoppa till huvudinnehåll

Spårvagnsstädernas förtroendevalda

Spårvagnar har hög kapacitet

Spårvagnsstädernas styrelse väljs av årsmötet varje gång, och varje stad och landsting som är medlem kan nominera personer. Varje stad utser en ordinarie från den styrande majoriteten och en ersättare från oppositionen.

Ordförande

Rickard Malmström (MP), kommunalråd, Uppsala kommun

Vice ordförande

Karin Jonsson (C), kommunalråd, Norrköpings kommun

Ledamöter

Anna Thunell (MP), Kommunalråd, Västerås stad
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholms stad
Jenny Lundström (MP), Ersättare kollektivtrafiknämnden, Region Uppsala
Mona Forsberg (S), Kommunalråd, Jönköpings kommun
Muharrem Demirok (C), Kommunalråd, Linköpings kommun
Peter Hermansson (M), Ordförande, Västtrafik
Toni Orsulic (M), Trafiknämndens ordförande, Göteborg

Ersättare

Anna Hård af Segerstad (M), oppositionsråd, Västerås stad
Inger Edvardsson (S), ledamot i trafiknämnden, Stockholms stad
Jonas Segersam (KD), kommunalråd, Uppsala kommun
Lina Alm (M), kommunalråd, Norrköpings kommun
Mari Hultgren (S), kommunalråd, Linköpings kommun
Per Tenggren (S), Vice ordförande, Västtrafik
Peter Jutterström (M), kommunalråd, Jönköpings kommun

Revisorer

Mimmi Mickelsen (Göteborg)

Valberedning

Martin Schmidt, Norrköping

Eventuella vakanser fylls vid årsmötet varje år.

Hans Cruse, kanslichef är anställd för att sköta föreningens löpande verksamhet. Kontakta gärna kansliet för medlemskap eller andra frågor.