Hoppa till huvudinnehåll

Eskilstuna

Eskilstuna

Eskilstuna planerade att under 2014 ta fram en utredning som med ett realistiskt underlag visar vilka steg staden har framför sig innan det kan bli aktuellt med spårburen kollektivtrafik. Men efter ändringar i kommunens politiska majoritet hösten 2014 togs beslut om att lägga ner förstudiearbetet. Diskussioner och tidiga idéstudier för spårväg pågick för 21 kilometer kollektivtrafik som idag trafikeras av busslinjer. Det troliga är att en spårväg i Eskilstuna ser vi efter 2030 om kommunen visar nytt intresse. Men med en fortsatt stark befolkningsutveckling skulle det kunna ske tidigare.


Foto: Peo Quick.