Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Linköping

Linköping

I Linköping byggs busstrafiken ut och LinkLink är ett begrepp i staden för bra kollektivtrafik på egen bana. Bussvägarna byggs så att det ska vara möjligt att konvertera dem till spårväg i framtiden. Den nya stationen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken förbereds för spårvägsanslutning och blir en del i att stärka kollektivtrafiken i framtiden. Stationen i sig kommer att bli en ny knutpunkt som kräver anslutande kollektivtrafik med hög kapacitet.

Bild: I Linköping byggs bussvägar som ska vara möjliga att konvertera till spårväg i framtiden. Foto: Östgötatrafiken.