Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Göteborg

Spårvagn i Göteborg. Bild Tony Webster CC BY 2.0

Staden har många aktuella spårvägsprojekt, från nya förbindelselänkar för att öka flexibiliteten, till att ansluta nya stadsdelar till spårvägstrafiken. Bland de större projekten återfinns utredningar om nya spårvägar på Norra Älvstranden samt till Backa. Göteborg har gjort en långsiktig investeringsplanering som innehåller flera projekt, varav några redan är under byggnation eller färdigställda, exempelvis den nya länken på Skeppsbron. Till detta tillkommer reinvesteringar i spårvägsnätet.

 

Information om projekten återfinns på olika platser på webben eftersom de ligger i mycket olika faser. för exempelvis Hisingsbron finns att ta del av i detalj, medan andra projekt än så länge är i konceptuellt stadium och återfinns i exempelvis Västtrafik 2035, en vision om framtidens kollektivtrafik.

 

Kartan nedan visar nyligen avslutade och planerade nybyggnationer av spårväg i heldragna linjer.

 

Göteborg