Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Helsingborg

Spårvägsplaner i Helsingborg

Helsingborg avslutade under 2013 arbetet med en förstudie för spårväg. I den anges att en första etapp mellan Dalhem eller Väla och centrum hade kunnat färdigställas år 2022 med en linjesträckning på 8,7 km och 11 spårvagnar. Helsingborg samverkade med Lund och Malmö inom ramen för Spårvagnar i Skåne.

Helsingborg valde under 2018 istället att pausa planeringen för spårväg tills vidare, och investera i en busslösning som på sikt skulle kunna konverteras till spårväg när behovet finns. 

 

Helsingborg

Översta bilden: Visionsbild för den nya spårvägen i Helsingborg, Trädgårdsgatan. Spårvagnar i Skåne och Metro Arkitekter.