Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Lund

Spårvägsplaner i Lund

Lund är den stad i Sverige som ligger längst fram i arbetet med att bygga en helt ny modern spårväg. I februari 2017 togs första spadtaget för spårvägen och under 2017 påbörjades bygget på ett flertal platser längs sträckningen. Investeringskostnaden för infrastrukturen är delas mellan Lunds kommun och staten. Vagnar och depån bekostas av Region Skåne/Skånetrafiken. Den statliga finansieringsdelen består dels av medel genom Stadsmiljöavtalen samt genom Sverigeförhandlingen.

I planeringen av linjen Lund C-ESS ingår även att ta höjd för en andra etapp mot Dalby sydost om staden. 

Trafikstart beräknas till vintern 2020. Vagnar kommer att levereras av CAF.

Mer information om spårvägsprojektet finns att läsa på: www.spårväglund.se

 

Lund

Översta bilden: Visionsbild för den planerade spårvägen i Lund, LTH-parken. Lunds kommun och Metro Arkitekter.