Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Malmö

Spårvägsplaner i Malmö

Malmö hade en färdig förstudie och planprogram för ett spårvägsnät som omfattar två linjer. I studien rekommenderades linjedragningar och depålägen analyserades. Inom projektet ingick även samverkan inom Spårvagnar i Skåne.

Malmö stad valde att istället fokusera på busslösningar för de ursprungliga sträckningsförslagen som sedan kan konverteras till spårväg om behovet finns. Malmö utreder även ett förslag om Öresundsmetro, som skulle kunna byggas i form av lättbana.

Kartan nedan visar de tänkta ursprungliga sträckningar varav den till Rosengård i nuläget trafikeras med dubbelledbussar, och den till Lindängen med konventionell busstrafik.

 

Malmö

Visionsbild: Metro arkitekter. Vagnsdesign: IDesign. Karta: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad