Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Norrköping

Norrköping

Utbyggnaden av spårvägen i Norrköping sker genom att bygga ut befintliga sträckor i tidigare bestämda reservat. Flera nya förlängningar och "saknade länkar" planeras för framtida expansion av nätet.

Efterhand som översiktsplanen uppdateras tillkommer även nya spårvägssträckor med. Mest akut för tillfället är att få byggt ”snabblänken” mellan Söder Tull och Ljura. Den kommer att korta restiden till Hageby och därmed göra spårvägen än mer attraktiv. Förlängningen till Södra Butängen hänger ihop med bygget av Ostlänken och en ny station i Norrköping. Utbyggnaden mot Vrinnevi, som har två möjliga sträckningar, syftar till att knyta sjukhuset till spårvägsnätet.

Under 2020 kommer även Norrköping att få tillbaka de sex vagnar som under några år varit uthyrda till Spårväg City i Stockholm. De kommer genomgå revision, och sedan sättas i trafik.

Planerad byggnation i Norrköping är totalt 6,1 km och uppdelat enligt följande. Tid för färdigställande beror på finansiering och politiska beslut:
Vrinnevi/Vilbergen 3,3 km
Snabblänk Ljura-Södertull 0,7 km
Östra Saltängen 1,6 km
Södra Butängen 0,5 km
 

 

Norrköping

Översta bilden: Tät blandstad i framtidens Norrköping med nya resecentrum i fonden.
Illustration: Erik Telldén, Norrköpings kommun.