Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Stockholm

Stockholm

Stockholm har flera spårvägsprojekt. Några har kommit långt medan andra utreds.

Förlängningen av Tvärbanan till Solna station och till Sickla blev klara under 2014 respektive 2017. Tvärbanans förlängning till Kista är nu under byggnation och förväntas öppna 2021 till Ursvik och 2023 till Helenelunds station.

Spårväg citys förlängning till T-centralen öppnade i augusti 2018 (och fick en stora passagerarökning), medan dess förlängning till Ropsten och sammanbindning med Lidingöbanan fortfarande är under diskussion och vidare utredning.

I Söderort planeras en helt ny spårväg mellan Flemingsberg och Älvjsö, Spårväg Syd. Spårvägen har fått finansiering genom Sverigeförhandlingen och projektet kommer börja med projektering 2020 (visst arbete med markundersökningar har redan inletts 2019). 

Visioner om vidare spårvägar i Stockholm finns, bland annat att konvertera stombusslinje 4 till spårväg och sammanbinda Tvärbanan med framtida Spårväg syd. Detta är diskussioner som ligger längre fram i tiden.

Mer information hittar du genom att gå in på: Besök SLLs projektwebb och sedan klicka dig vidare till aktuellt projekt.

Stockholm