Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägsplaner i Uppsala

Spårvägsplaner i Uppsala

Under 2018 tog Regeringen beslut tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun om det så kallade Uppsalapaketet. I det ingår bland annat fyrspår på järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen samt spårväg i Uppsala. I gengäld ska Uppsala kommun bygga ett stort antal bostäder.

Spårvägen väntas dras från Bergsbrunna nya pendeltågsstation, via Sävja och Ultuna till Gottsunda och vidare in till centrum med två "ben". Staten har i nuläget (2018) lovat 900 miljoner till spårvägen, och ytterligare finansiering finns att söka. 

Tidigt 2020 tog Uppsala kommun och region beslutet att fortsätta utreda spårvägen efter att ha presenterat ytterligare jämförelser mellan BRT och spårväg som efterfrågats. Slutligt beslut om att bygga spårväg eller ej kommer tas 2021. 

Du kan läsa mer om projektet genom att klicka här.

Översta bilden: Visionsbild för spårvägen i Uppsala, Ångströmlaboratoriet, White arkitekter