Hoppa till huvudinnehåll

BAS-TRI - Grundläggande trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg i Sverige

Bild från Erfurt.

Denna BAS-TRI – grundläggande regler i en Trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg i Sverige – har
utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för samtliga spårinnehavare och trafikutövare spårväg i
Sverige. Syftet är dels att de grundläggande reglerna ska vara samma för samtliga spårvägar, dels att
hjälpa nya spårvägar med grunderna i en Trafiksäkerhetsinstruktion. Gemensamma regler är inte minst
positiva för entreprenörer som arbetar i spåret vid flera spårvägar.


Varje spårinnehavare och trafikutövare har sin egen Trafiksäkerhetsinstruktion som gäller för den egna
verksamheten. Denna BAS-TRI är endast ett stöd i att harmonisera Trafiksäkerhetsinstruktioner na i
Sverige. De regler som skrivits in har så långt möjligt anpas sats till gällande Trafiksäkerhetsinstruktioner.
Det är upp till varje spårinnehavare och trafikutövare att efter hand, på ett säkert sätt, justera sin
Trafiksäkerhetsinstruktion så den harmoniserar med BAS-TRI.


BAS-TRI är framtagen av en arbetsgrupp med representanter ansvariga för säkerhet, med hög
fackkompetens, vid Sveriges samtliga spårinnehavare och trafikutövare. Arbetsgruppen har haft två möten
per år där det första hölls våren 2017.


Detta är den första versionen av BAS-TRI. Arbetet kommer att fortsätta med ämnena utbildning och
urvalstester samt en fördjupning av avsnittet skyddsformer.

Du kan ladda ner och läsa dokumentet nedan. 

Bilaga Storlek
BAS-TRI v 1.0 (542.83 KB) 542.83 KB