Hoppa till huvudinnehåll

Statlig medfinansiering 2018-2029

Invigningen av Spårväg City i Stockholm, medfinansierad av staten.

Staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Till skillnad från tidigare där staten medfinansierade namngivna projekt direkt i nationella planen, har man nu istället avsatt pengar inom de så kallade Stadsmiljöavtalen. Totalt har 12 miljarder avsatt för satsningar under perioden 2018-2029.

 

Utöver medlen som avsatts i nationella planen, har även separata överenskommelser slutits med städer för att stärka den spårburna kollektivtrafiken, såsom Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Uppsalapaketet. Inom överenskommelserna så ingår inte enbart spårväg, utan även järnväg, tunnelbanan och annan kollektivtrafik. Motprestationen som krävs av kommunerna och regionerna för medfinansiering av diverse projekt kan exempelvis vara investeringar i cykelinfrastruktur och bostäder. 

Nedan följer länkar till aktuella överenskommelser