Hoppa till huvudinnehåll
Ollikpekka Heikkilä presenterade på Spårvägsforum

Spårvägsforum lockade sektorn till Lidingö

I november var det dags för höstutgåvan av Spårvägsforum att komma tillbaka, och detta var föreningens första fysiska arrangemang sedan 2019. 

Intresset var stort att delta, och Spårvägsforum samlade cirka 70 deltagare från hela Europa i Agadepån för att lära sig mer kring vad som är nytt i spårvägsvärlden. Utöver spännande seminarier, så fick vi deltagarna också ge sig ut i verkligheten för studiebesök längs Lidingöbanan och äta en nätverksmiddag ihop. 

Efter att deltagarna anlänt med spårvagn rakt in i seminarielokalen, inledde Lars H Ericsson fd säkerhetschef på SL och spårvägsexpert konferensen med en kavalkad kring vad Lidingöbanan betytt för Lidingö genom tiderna, och vad som finns planerat för framtiden. Efter första föredraget tog ett studiebesök längs banan vid. En tur ner till slutstationen Gåshaga brygga blev det längs med den hyfsat nyrenoverade Lidingöbanan. 

När studiebesöket var slut, tog Carl Silfverhielm, spårtrafikstrateg på Region Stockholm, till orda och gav oss en bredare insikt i hur spårvägssystemet i Stockholm planeras i framtiden och vilka överväganden som gjorts. Detta följdes av ett panelsamtal kring förlängningen av Spårväg City där lokalpolitiker såsom Lars H Ericsson, Daniel Källenfors och Daniel Helldén deltog. Slutsatsen från samtalet var att alla vill ha förlängningen av Spårväg City men finansieringen är osäker och där spelar regionen - som var frånvarande på samtalet - en stor roll. 

Innan dagen avslutades var det dags för Torbjörn Lundell från Lundell arkitekter att ge oss en introduktion till automatic people movers. Ett koncept som inte finns i Sverige än, men absolut räknas in i konceptet light rail. Intresset var stort för denna för många okända transportform. 

Dag 2 var den internationella dagen, och inleddes med att Patrick Laval, journalist, gav oss en överblick kring återhämtning av kollektivtrafiken i Frankrike under covid. Det går på rätt håll men det finns utmaningar var slutsatserna därifrån. Efterföljande föredrag lutade mer åt det tekniska hållet när Ollipekka Heikkälä från Skoda Transtech berättade mer om de innovativa spårvagnar som nu levereras till Helsingfors, och tidigare levererats till Tammerfors. 

Efter en välbehövlig kaffepaus tog Johan Haveland from Asistobe tog med oss i en djupdykning in i den artificiella intelligensens värld och visade hur den kan reducera driftskostnaderna på spårvägar, innan Systra med Alexandre Sautter och Filippa Jansson i spetsen föredrog Uppsala spårvägs programhandling. 

I korthet var deltagarna väldigt nöjda med årets arrangemang. Vårens Spårvägsforum kommer att hållas i Göteborg den 5-6 maj.